xe tải hiệu veam

Bán xe tải Isuzu QKR77FE4 1T4 gắn cẩu nâng người trên cao đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng

Bán xe tải Isuzu QKR77FE4 1T4 gắn cẩu nâng người trên cao đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng. Xe tải Isuzu QKR77FE4 1T4 gắn cẩu nâng người trên cao sử dụng